hãy nhận xét mối quan hệ giữa nhiệt độ và khả năng chứa nước của không khí

Question

hãy nhận xét mối quan hệ giữa nhiệt độ và khả năng chứa nước của không khí

Edana 2 years 2021-08-31T07:05:47+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:07:08+00:00

  Nhiệt độ có ảnh hưởng đến lượng hơi nước trong không khí.
  Nhiệt độ càng thấp lượng hơi nước chứa được càng ít:  lượng mưa ít 
  Nhiệt độ càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều:  lượng mưa nhiều 

  nhớ vote

  0
  2021-08-31T07:07:19+00:00

  Nhiệt độ càng tăng thì khả năng chứa hơi nước càng cao

  Nhiệt độ càng thấp thì khả năng chứa hơi nước càng thấp

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )