Hãy nêu ra: +Cách đánh độc đáo của Quang Trung. +Công lao to lớn của Quang Trung.

Question

Hãy nêu ra:
+Cách đánh độc đáo của Quang Trung.
+Công lao to lớn của Quang Trung.

Alida 2 years 2021-08-18T13:34:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:35:19+00:00

  Cách đánh độc đáo của Quang Trung là

  – Chiến lược hành quân thần tốc, mưu trí khiến địch trở tay không kịp

  -Đánh nhanh, diệt gọn

  -Để đường thoát cho địch để không làm tổn thương tình hữu nghị nước khác

  Những công lao của vua quang trung là

  +Lật đổ những chính quyền thối nát Nguyễn, Trịnh,Lê

  +Xóa bỏ danh giới chia cắt đất nước

  +Đánh tan quân Xiêm,Thanh bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc

  +Phục hồi kinh tế, phát triển ngoai jgiao

  +Tạo niềm tin vững traix cho nhân dân

  0
  2021-08-18T13:35:37+00:00

  – Có tư tưởng đánh để tiêu diệt

  – Tinh thần tiến công chủ động liên tục

  – Lối đánh thần tốc, bất ngờ, áp đảo kẻ thù, chắc thắng

  Dũng cảm, mưu trí, linh hoạt, mãnh liệt là tác phong chiến đấu của quân Tây Sơn dưới quyền chỉ huy của Quang Trung

  Công lao của vua Quang Trung:
  -Lật đổ chính quyền thối nát Nguyễn ,Trịnh ,Lê
  Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước
  Đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia
  -Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ độc lập dân tóc & toàn vẹn lãnh thổ
  Có những chính sách giúp phục hồi và phát triển kinh tế , quốc phòng ngoại giao

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )