Hãy cm lịch sử dt VN là lịch sử của 1 dân tộc anh dũng chống giặc ngoại xâm

Question

Hãy cm lịch sử dt VN là lịch sử của 1 dân tộc anh dũng chống giặc ngoại xâm

Felicity 2 years 2021-08-30T10:53:49+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T10:55:43+00:00

    Do việt nam ta đã trải qua hàng nghàn năm đô hộ nhưng sau đó vẫn giành được quyền độc lập tự do dân tộc , đó là nhờ vào sự đoàn kết , lòng yếu nước là giá trị cốt lõi kết hợp với các anh hùng nổi tiếng qua các thời đại , như Lê Lợi , Hai bà Trưng , Hay vị tướng quân đại tướng nổi tiếng khắp năm châu bốn bể như Võ Nguyễn Giap , qua bao năm đấu tranh  chiến thắng đươc các cường quốc châu lục như Mỹ , Pháp , vẫn dành được chiến thắng vẻ vang do đó vn ta là một nước anh dũng chống giặc ngoại xâm

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )