hãy cho biết những nhân tố nào hình thành nên khí hậu nước ta?giúp mình với sắp nộp bài rồi!!!

Question

hãy cho biết những nhân tố nào hình thành nên khí hậu nước ta?giúp mình với sắp nộp bài rồi!!!

Tryphena 2 years 2021-08-30T10:33:52+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T10:35:24+00:00

  * Khí hậu nước ta được hình thành bởi những nhân tố sau:

  – Địa hình ( cao, thấp)

  – Vị trí gần hay xa biển

  – Vĩ độ

  – Gió mùa

  0
  2021-08-30T10:35:27+00:00

  những nhân tố nào hình thành nên khí hậu nước ta:

  – Vị trí địa lí

  – Khí hậu

  – Địa hình

  – Chế độ gió.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )