. Hãy bày tỏ suy nghĩ, thái độ của em về cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi

Question

. Hãy bày tỏ suy nghĩ, thái độ của em về cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi

Letitia 2 years 2021-08-23T04:08:48+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T04:10:19+00:00

    Nhờ có cuộc chống …. cộng đồng ngưòi châu Phi đã đc sống như những người da trắng bình thường khác. Họ đc độc lập, tự do và làm những điều họ muốn. Tata cả mọi người trên thế giới đều dc hưởng quyền tự do, bất kể ai cũng đc yêu thương. 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )