Hạn chế lớn nhất của ngành đường hàng không hiện nay là A. gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường. B. giá cước quá cao. C. kém an toàn vì bị khủng

Question

Hạn chế lớn nhất của ngành đường hàng không hiện nay là
A. gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường.
B. giá cước quá cao.
C. kém an toàn vì bị khủng bố lợi dụng.
D. vốn đầu tư quá lớn vượt quá khả năng của những nước nghèo.

Viva 2 years 2021-08-31T05:51:26+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T05:52:32+00:00

  Hạn chế lớn nhất của ngành đường hàng không hiện nay là

  A. gây ra những vấn đề ô nhiễm môi trường.

  B. giá cước quá cao.

  C. kém an toàn vì bị khủng bố lợi dụng.

  D. vốn đầu tư quá lớn vượt quá khả năng của những nước nghèo.

  0
  2021-08-31T05:52:38+00:00

  C nha bn

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )