giúp mình với : vì sao các nước trong khu vực đông nam á có thế lợi khai thác cá biển song sản lượng khai thác còn ít sao với các khu vực khác trên t

Question

giúp mình với : vì sao các nước trong khu vực đông nam á có thế lợi khai thác cá biển song sản lượng khai thác còn ít sao với các khu vực khác trên thế giới

Lani 2 years 2021-08-18T13:04:53+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:06:28+00:00

  Giải thích : Do gặp nhiều thiên tai và khai thác tài nguyên bừa bãi làm cạn kiệt và ô nhiễm môi trường.

  0
  2021-08-18T13:06:28+00:00

  Vì Sở hữu một vùng biển giàu tài nguyên, song khu vực Đông Nam Á và Đông Á cũng đang đứng trước các thách thức môi trường xuyên biên giới trong việc bảo tồn nguồn của cải này. Các khảo sát về quản lý vùng biển này cho thấy một trong những thách thức nổi bật là sự suy giảm nguồn thủy sản, sinh kế của khoảng 600 triệu người sống ven biển. Điều này đặt ra vấn đề về quản lý tài nguyên và kèm theo đó là sự cần thiết phải có nhiều hơn nữa những nghiên cứu, giám sát về quản lý môi trường biển, theo khuyến cáo của Báo cáo chính sách “Target Research and Monitoring Program for Enhanced Management of the Seas of East and Southeast Asia” (Tạm dịch: Nghiên cứu mục tiêu và Chương trình giám sát nhằm Cải thiện quản lý biển Đông Á và Đông Nam Á).

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )