Giúp mình với Nước biển và đại dương có những hình thức vận động nào? Nêu khái niệm, nguyên nhân của từng hình thức

Question

Giúp mình với
Nước biển và đại dương có những hình thức vận động nào? Nêu khái niệm, nguyên nhân của từng hình
thức

Jena 1 year 2021-08-30T02:50:03+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T02:51:26+00:00

  Có 3 hình thức vận động của biển và đại dương:
   +Sóng: do gió, ngoài ra do động đất ngầm dưới đáy biển tạo ra.
   +Thủy triều: do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
   + Dòng biển: do các loại gió thổi thường xuyên như: gió Tín Phong, gió Tây ôn đới,..

  Sự vận động của nước biển và đại dương
  Có 3 sự vận động chính:
  a. Sóng
  – Sóng là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.
  – Nguyên nhân sinh ra sóng biển biển chủ yếu do gió, động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.
  b. Thủy triều
  – Thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa.
  – Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.
  – Có 3 loại thủy triều:
  + Bán nhật triều: Mỗi ngày thủy triều lên xuống 2 lần.
  + Nhật triều: Mỗi ngày lên xuống 1 lần
  + Triều không đều: Có ngày lên xuống 1 lần, có ngày lại 2 lần.
  – Việt Nam có đủ cả 3 loại thủy triều trên.
  + Triều cường: Ngày trăng tròn (giữa tháng) và ngày không trăng (đầu tháng)
  + Triều kém:
  .Ngày trăng lưỡi liềm (đầu tháng)
  .Ngày trăng lưỡi liềm (cuối tháng)
  c. Các dòng biển

  – Dòng biển là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương.
  – Nguyên nhân sinh ra dòng biển là do các loại gió thổi thường xuyên ở Trái Đất như gió Tín phong, Tây ôn đới
  – Có 2 loại dòng biển: dòng biển Nóng và dòng biển Lạnh.

  🙂

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )