Giúp mình với các bạn ơi tất cả các câu 5 sao thẳng tiến

Question

Giúp mình với các bạn ơi tất cả các câu 5 sao thẳng tiến
giup-minh-voi-cac-ban-oi-tat-ca-cac-cau-5-sao-thang-tien

Winifred 1 year 2021-08-30T03:03:48+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:05:15+00:00

  1 a 

  2c

  3 c

   4 b

  5c

  6d

  7a

  8c

  9a

  10b

  0
  2021-08-30T03:05:46+00:00

  1:A

  2:C

  3:C

  4:B

  5:C

  6:D

  7:A

  8:C

  9:A

  10:B

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )