giúp mình với các bạn ơi 10h45 là mình nộp rồi!! Cho mình công thức tính thôi cũng được!!

Question

giúp mình với các bạn ơi 10h45 là mình nộp rồi!! Cho mình công thức tính thôi cũng được!!
giup-minh-voi-cac-ban-oi-10h45-la-minh-nop-roi-cho-minh-cong-thuc-tinh-thoi-cung-duoc

Elfreda 2 years 2021-08-30T09:56:59+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T09:58:32+00:00

    Công thức đây nha bạn tự tính : Tỉ trọng trong cơ cấu (đơn vị %) = (giá trị cá thể: giá trị tổng thể) x 100%

    vd: (305:623,8) x 100% =1,780%

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )