Giúp mình nha xong mình vote cho nha mình cần gấp

Question

Giúp mình nha xong mình vote cho nha mình cần gấp

giup-minh-nha-ong-minh-vote-cho-nha-minh-can-gap

Sigourney 2 years 2021-08-30T18:20:29+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T18:21:39+00:00

  1)vòng cực Bắc

  2-chí tuyến Bắc

  3- Xích đạo

  4- chí tuyến Nam

  5-vòng cực Nam

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )