Giúp mình nh mình vote cho minh xin cần rất gấp

Question

Giúp mình nh mình vote cho minh xin cần rất gấp
giup-minh-nh-minh-vote-cho-minh-in-can-rat-gap

Felicity 2 years 2021-08-30T17:36:23+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:37:25+00:00

  theo thứ tự từ trên xuống dưới;

  1 – vòng cực Bắc

  2-chí tuyến Bắc

  3- Xích đạo

  4- chí tuyến Nam

  5-vòng cực Nam

  0
  2021-08-30T17:37:30+00:00

  Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ 66 độ 033’B

  – Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66 độ 033’N

  Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ 23 độ 027’B; chí tuyến Nam nằm ở vĩ độ 23 độ 027’N

  Vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới): từ 23 độ 027’B đến 23 độ 027’N

  Vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới): từ 23 độ 027’B đến 66 độ 033’B và từ 23 độ 027’N đến 66 độ 033’N

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )