giúp em với. chữ viết thời văn hóa Ấn Độ có đặc điểm gì?

Question

giúp em với. chữ viết thời văn hóa Ấn Độ có đặc điểm gì?

Ula 1 year 2021-08-31T23:04:22+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:05:27+00:00

  Bạn tham khảo!

  *Đặc điểm về chữ viết thời văn hóa Ấn Độ :
  – Chữ Phạn là chữ viêt riêng dùng làm ngôn ngữ; văn tự và văn hóa Ấn Độ
  – Đạo Bà La Môn ; đạo Hin-đu
  – Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất
  $FbBinhne2k88$

  0
  2021-08-31T23:06:20+00:00

  Đặc điểm là: Từ chữ cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ chữ viết Phạn.

  Chúc bạn học tốt ạ.

  #The Weenies Teenies

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )