Giới thiệu 3 di tích liên quan đến quá trình đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930-1945 của tỉnh Đồng Nai ( Biên Hoà trước đây). Giúp tui với ạ!

Question

Giới thiệu 3 di tích liên quan đến quá trình đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930-1945 của tỉnh Đồng Nai ( Biên Hoà trước đây).
Giúp tui với ạ!

Lani 1 year 2021-08-31T23:22:13+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:23:20+00:00

  Quảng trường Sông Phố

  Gò Dê 

  Nhà máy BIF

  cho xin hay nhất!

  0
  2021-08-31T23:24:05+00:00

  +Tòa bố Biên Hoà ( Quảng trường sông phố)

  +Gò Dê ( Bình Ý)

  +Chùa Cô Hồn ( Bửu Hưng)

  Cho mk ctlhn nhoa

  Mơn bn nhìu nhoa !!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )