Giải thích vì sao Đảng và Nhà nước ta lại chú trọng việc phát triển bền vững kinh tế biển?? ( giúp mk vs ????)

Question

Giải thích vì sao Đảng và Nhà nước ta lại chú trọng việc phát triển bền vững kinh tế biển??
( giúp mk vs ????)

Elfleda 2 years 2021-08-31T06:19:19+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:21:03+00:00

  Vì biển có các:

  +Tài nguyên khoáng sản->phát triển công nghiệp khai khoáng

  +Tài nguyên hải sản phong phú->Phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm

  +Các cảng lớn->trao đổi hàng hóa

  +Các bãi biển->dịch vụ du lịch

  =>Cần phát triển kinh tế biển.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )