Giải thích và nhận xét đặc điểm của nền công nghiệp Bắc Mĩ

Question

Giải thích và nhận xét đặc điểm của nền công nghiệp Bắc Mĩ

Vera 1 year 2021-08-18T19:26:34+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:27:36+00:00

  Đặc điểm sản xuất nông nghiệp ốp của Bắc Mỹ là nền nông nghiệp tiên tiến hiệu quả cao do có tự nhiên thuận lợi và áp dụng nền bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất

  Sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ Kỳ và Canada chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới

  tỷ lệ lao động trong nông nghiệp thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản lớn đứng đầu

  nền nông nghiệp hàng hóa có quy mô lớn đứng đầu thế giới về máy nông nghiệp và lượng phân bón

  Những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu trên thế giới

  sự phân bố sản xuất nông nghiệp cũng có sự phân hóa rõ rệt từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông

  0
  2021-08-18T19:27:40+00:00

  Đặc điểm công nghiệp Bắc Mĩ:

  – Phát triển cao hàng đầu thế giới, đặc biệt là Hoa Kì, Canada và Mê Hi Cô

  – Công nghiệp chế biến chủ yếu.

  – Phân bố lớn tập trung ven biển Caribê, ven Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.

  – Một số sản phẩm công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ: sản xuất vật liệu, hàng không vũ trụ,đồ tự động,…

  NHận xét:

  – Khai thác, chế biến,…tập trung ở phía Bắc Hồ Lớn và ven biển Đại tây Dương
  – Các ngành công nghiệp kĩ thuật cao tập trung chủ yếu ở phía N Hồ Lớn, Đông Bắc Hoa Kì, duyên hải TBD.
  – Ngoài ra, cơ khí, luyện kim, đóng tàu,…tập trung ở thủ đô và các thành phố ven vịnh Mê-hi-cô.

  => Hầu hết các thành phố lớn tập trung ở phía N Hồ lớn và ven ĐTD do có nhiều tài nguyên khoáng sản,…thuận lợi cho việc phát triến kinh tế=> tạo thành 2 dải đô thị chính
  + Vào sâu trong nội địa, đô thị càng thưa thớt.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )