giải thích câu tục ngữ ” Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”

Question

giải thích câu tục ngữ ” Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”

Agnes 1 year 2021-08-19T19:09:27+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:10:46+00:00

  “Sóng cả” là sóng lớn, sóng to. “Ngã tay chèo” là chèo không vững, đuối sức, đuối tay không chống nổi sóng gió. Lấy chuyện chèo thuyền trên sông biển nếu gặp bão tố, thì phải chắc tay chèo đưa thuyền vượt lên. Nếu đuối sức, chèo không vững, thì gặp nạn, thuyền đắm sẽ mất người mất của. Câu tục ngữ: “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo” khuyên ta phải quyết tâm. vững vàng, đừng ngã lòng khi gặp khó khăn, quyết tâm gắng sức giành thắng lợi.

  Trong cuộc sống của chúng ta, mấy ai đạt được thành công mà không trải qua khó khăn gian khổ. Bởi đường đời có lắm chông gai chứ không bằng phẳng như ta tưởng. Nếu ta nản lòng, thiếu ý chí khi bắt tay vào việc nhất là những công việc khó khăn, to lớn thì chắc chắn ta sẽ thất bại mà thôi.

  0
  2021-08-19T19:10:59+00:00

  => Ý cả câu  ” Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”có nghĩa đen là đừng thấy sóng lớn mà thấy e ngại, vội buông chèo phó mặc tất cả. Nghĩa bóng: Sóng cả có nghãi ẩn dụ chỉ những điều khó khăn mà chúng ta phải đương đầu trong cuộc sống. Ngã tay chèo nghĩa là buông bỏ, từ bỏ, nản lòng.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )