Giải hộ e vs ạ e bt ơn lắm luôn đừng spam ạ hứa vote 5* nếu trả lời đầy đủ ah????????????????????????????????????????

Question

Giải hộ e vs ạ e bt ơn lắm luôn đừng spam ạ hứa vote 5* nếu trả lời đầy đủ ah????????????????????????????????????????
giai-ho-e-vs-a-e-bt-on-lam-luon-dung-spam-a-hua-vote-5-neu-tra-loi-day-du-ah

Blanche Blanche 1 year 2021-08-31T22:33:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T22:35:34+00:00

  Của bạn đây :

  – Đới nóng (nhiệt đới):

  + Vị trí: nằm giữa hai chí tuyến.

  + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều.

  + Lượng nhiệt: nóng quanh năm.

  + Lượng mưa: từ 1500mm đến trên 2000mm.

  + Gió: thường hoạt động là gió Tín phong.

  – Ôn đới (đới ôn hòa):

  + Vị trí: từ 23 độ 27’B đến 63 độ 33’B; từ 23 độ 27’N đến 63 độ 33’N.

  + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng chênh lệch rõ rệt.

  + Lượng nhiệt: trung bình.

  + Lượng mưa: 500-1000mm.

  + Gió: thường hoạt động là gió Tây ôn đới.

  – Hàn đới (Đới lạnh)

  + Vị trí: từ 63 độ 33’B đến 90 độ B; từ 63 độ 33’N đến 90 độ N.

  + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm nhỏ, thời gian chiếu có sự dao động lớn.

  + Lượng nhiệt: lạnh quanh năm.

  + Lượng mưa: dưới 500mm.

  + Gió: thường hoạt động là gió Đông cực.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )