Gawain sa Pagkatuto Bilang 3:
Panuto: Isulat ang apat na halimbawa ng iyong tungkulin at talakayin kung ano-ano ang halaga ni

Question

Gawain sa Pagkatuto Bilang 3:
Panuto: Isulat ang apat na halimbawa ng iyong tungkulin at talakayin kung ano-ano ang halaga nito sa iyong
sarili, tahanan at bayan, gamit ang talahanayan sa ibaba. Isulat nag iyog sagot sa sagutang papel.
Halaga
Tahanan
Sarili
Bayan
Ang Aking Mga Tungkulin
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1
2.
3.
4
Answer:

tungkulin sa sarili:
1. maligo
2. magtoothbrush
3. matulog
4. kumain
tungkuli sa tahanan:
1. sumunod sa utos ng magulang
2. maglinis
3. mag alaga ng kapatid
4. maghugas ng pinag kainan
tungkulin sa bayan;
1. paglilinis ng tapat
2. pagre-recycle
3. pagtapon ng basura sa tamang lalagyan
4. pangalaagan ang kapaligiran

hope it help​

Daria 1 year 2021-08-18T18:51:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T18:52:46+00:00

  Answer:

  hat dog

  Explanation:

  cheesedog

  kakalogkalog

  0
  2021-08-18T18:53:06+00:00

  Answer:

  Sorry I can’t answer your question Am busy today I’m really sorry;(

  Explanation:

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )