Gawain 3

Panuto: Sumulat ng talata tungkol sa paksang nasa ibaba. Ipahayag ang iyong sariling

paniniwala ga

Question

Gawain 3

Panuto: Sumulat ng talata tungkol sa paksang nasa ibaba. Ipahayag ang iyong sariling

paniniwala gamit ang angkop na mga salitang hudyat sa pagpapahayag ng saloobin o

damdamin (sa aking palagay, sa aking paniniwala, sa aking pananaw at iba pa.) Isulat ang

talata sa loob ng kahon.

Paksa:

“Ang tao at ang pamahalaan ay magkaayon. Ang masamang pamahalaan ay hindi nararapat

sa mabuting tao, gayon din naman, walang masasamang tao sa ilalim ng makatarungan at

matatalinong pinuno.”-Dr. Jose P. Rizal​

Alethea 1 year 2021-08-27T11:20:56+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-27T11:22:05+00:00

    sorry I don’t know answerr

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )