EM hiểu thế nào về nhà nước chủ chuyên chế phương đông

Question

EM hiểu thế nào về nhà nước chủ chuyên chế phương đông

Godiva 2 years 2021-08-24T19:58:46+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T19:59:56+00:00

  – Chế độ quân chủ chuyên chế: Vua nắm mọi quyền hành, truyền ngôi theo kiểu cha truyền con nối.

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-08-24T20:00:09+00:00

  Chế độ quân chủ chuyên chế : Vị vua nắm mọi quyền hành, truyền ngôi cho con.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )