Em hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? vì sao phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó?

Question

Em hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? vì sao phải giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó?

Almira 1 year 2021-08-19T17:58:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T17:59:53+00:00

   giư gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ là tiếp nối, làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy

  chúng ta giư gìn truyền thống vì có thể làm phát triển truyền thống và bản sắc dân tốc VN

  0
  2021-08-19T18:00:21+00:00

  – là bảo vệ, tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy.

  ý nghĩa:

  -giúp ta có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống.

  -làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc việt nam

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )