em hãy suy nghĩ như thế nào về cần thiết ban hanh luật giáo dục quốc phòng trong xã hội hiện nay

Question

em hãy suy nghĩ như thế nào về cần thiết ban hanh luật giáo dục quốc phòng trong xã hội hiện nay

Miranda 2 years 2021-08-23T03:35:47+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:37:18+00:00

  Bạn hành gdqp giúp cho chúng ta rèn luyện tư duy về chính trị,thể chất

  0
  2021-08-23T03:37:22+00:00

  việc ban hành luật giáo dục quốc phòng hiện nay là rất cần thiết cho các học sinh , sinh viên để các bạn biết đến an ninh quốc phòng của quốc gia .

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )