Em hãy nêu những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước của nước ta Mn giúp mk nhé mk đang cần gấp

Question

Em hãy nêu những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước của nước ta
Mn giúp mk nhé mk đang cần gấp

Aliyah 2 years 2021-08-23T07:52:44+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:54:31+00:00

  1- Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm.

  2- Tạo được một số chuyển biến tích cực về mặt xã hội.

  3- Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh.

  4- Thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị.

  5. Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )