Em hãy cho biết nước ta có những miền và khu vực khí hậu nào? Kể tên

Question

Em hãy cho biết nước ta có những miền và khu vực khí hậu nào? Kể tên

Xavia 2 years 2021-08-31T06:51:26+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:52:47+00:00

  – Miền khí hậu phía bắc gồm 4 mùa:

  + Xuân

  + Hạ

  + Thu

  + Đông

  – Miền khí hậu Trường Sơn

  – Miền khí hậu phía nam

  – Miền khí hậu biển Đông

  0
  2021-08-31T06:53:05+00:00

  +Miền khí hậu phía bắc gồm 4 mùa:xuân,hạ ,thu,đông

  +Miền khí hậu Trường Sơn

  +Miền khí hậu phía nam

  +Miền khí hậu biển Đông

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )