Em hãy cho biết nền nông nghiệp tiên tiến là nền nông nghiệp như thế nào

Question

Em hãy cho biết nền nông nghiệp tiên tiến là nền nông nghiệp như thế nào

Tryphena 2 years 2021-08-30T18:59:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T19:01:17+00:00

  Nền nông nghiệp tiên tiến là nền nông nghiệp phát triển đa dạng.

  Nền nông nghiệp tiên tiến mang lại lợi ích, lợi nhuận cao.

  Nền nông nghiệp tiên tiến được áp dụng khoa học kĩ thuật.

  MIK xong rồi !!!!!! CTLHN !!!!!!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )