em hãy cho biết mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chấtđổi

Question

em hãy cho biết mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chấtđổi

Elfleda 2 years 2021-08-18T13:15:07+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:16:16+00:00

  sự biến dổi về chất của các sự vật, hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng. sự biến đổi này diễn ra 1 cách dần dần . quá trình biến đổi ấy đều có ảnh hưởng đến trạng thái chất của sự vật, hiện tượng , nhưng chất của sự vật, hiện tượng chưa biến đổi ngay.

  khi sự biến đổi về lượng đạt đến 1 giới hạn nhất định , phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời thay thế chất cũ, sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ.

  Hãy cảm ơn, vote 5 sao và bình chọn là câu trả lời hay nhất nhé!!!

  0
  2021-08-18T13:16:53+00:00

  sự biến dổi về chất của các sự vật, hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng. sự biến đổi này diễn ra 1 cách dần dần . quá trình biến đổi ấy đều có ảnh hưởng đến trạng thái chất của sự vật, hiện tượng , nhưng chất của sự vật, hiện tượng chưa biến đổi ngay.

  khi sự biến đổi về lượng đạt đến 1 giới hạn nhất định , phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời thay thế chất cũ, sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )