Em đang cần gấp ạ !!! Cho ví dụ về các vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và chứng minh những ví dụ đó

Question

Em đang cần gấp ạ !!!
Cho ví dụ về các vai trò của thực tiễn đối với nhận thức và chứng minh những ví dụ đó

Godiva 2 years 2021-08-18T13:49:24+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:50:37+00:00

   Hoạt động sản xuất vật chất.

  Ví dụ: Hoạt động gặt lúa của nông dân, lao động của các công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp…

  – Hoạt động chính trị – xã hội.

  Ví dụ: Hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội, tiến hành Đại hội Đoàn Thanh niên trường học, Hội nghị công đoàn

  – Hoạt động thực nghiệm khoa học.

  Ví dụ: Hoạt động nghiên cứu, làm thí nghiệm của các nhà khoa học để tìm ra các vật liệu mới, nguồn năng lượng mới, vác-xin phòng ngừa dịch bệnh mới. 

  0
  2021-08-18T13:50:39+00:00

  Hoạt động sản xuất vật chất.

  Ví dụ: Hoạt động gặt lúa của nông dân, lao động của các công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp…

  – Hoạt động chính trị – xã hội.

  Ví dụ: Hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội, tiến hành Đại hội Đoàn Thanh niên trường học, Hội nghị công đoàn

  – Hoạt động thực nghiệm khoa học.

  Ví dụ: Hoạt động nghiên cứu, làm thí nghiệm của các nhà khoa học để tìm ra các vật liệu mới, nguồn năng lượng mới, vác-xin phòng ngừa dịch bệnh mới. 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )