em có nhận xét gì về xã hội phong kiến ở phương đông và phương Tây

Question

em có nhận xét gì về xã hội phong kiến ở phương đông và phương Tây

Agnes 2 years 2021-08-30T19:02:03+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T19:03:35+00:00

  nội dung so sánh

  phương đông:

  +Cơ sở kinh tế: nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn

  +Giai cấp cơ bản: địa chủ và nông dân lĩnh canh

  +Thể chế nhà nước: Quân chủ

  phương tây:

  +Cơ sở kinh tế: nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa

  +Giai cấp cơ bản: lãnh chúa và nông nô

  Cả phương Đông và Tây đều bóc lột thông qua tô thuế

  +Thể chế nhà nước: Quân chủ

  Cho xin 5 sao nhé!!!!!!!!

  Thanks nhìu!!!!!!

  0
  2021-08-30T19:03:56+00:00

  Nội dung so sánh                Phương Đông                                Phương Tây                                  

  Thời gian hình thành         Từ thế kỉ III TCN đến khoảng        Từ thế kỉ V đến thế kỉ 

                                             thế kỉ X, từ rất sớm.                       X, hình thành muộn.

  Thời kì phát triển                Từ thế kỉ X đến XV,                        Từ thế kỉ XI đến XIV, 

                                             phát triển khá chậm.                    phát triển rất phồn thịnh.  

  Thời kì khủng hoảng           Từ thế kỉ XVI đến XIX                  Từ thế kỉ XV đến XVI, kết thúc sớm và                                                  và kéo dài suốt 3 thế kỉ                bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.

  Cơ sở kinh tế                      Nông nghiệp đóng kín                 Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa.

                                            trong công xã nông thôn.

  Giai cấp cơ bản                    Địa chủ và nông dân lĩnh             Lãnh chúa và nông nô (bóc lột 

                                        canh (bóc lột thông qua tô thuế).        thông qua tô thuế).

  Thể chế chính trị                           Quân chủ                                  Quân chủ

  Chúc bn học tốt nhá 

  cho mk xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )