em cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình?

Question

em cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình?

Bertha 2 years 2021-08-18T13:24:55+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:25:55+00:00

  -Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình, em cần:

  + Vâng lời cha mẹ, ngoãn ngoãn nghe lời để bố mẹ vui lòng

  + Chăm chỉ học tập, có ý chí nỗ lực vươn lên trong học tập

  + Kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ

  + Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cái đối với gia đình

  + ko hỗn láo , nghịch ngợm ,trêu chọc mọi ng

  0
  2021-08-18T13:26:14+00:00

  -Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình, em cần:

  + Vâng lời cha mẹ, ngoãn ngoãn nghe lời để bố mẹ vui lòng

  + Chăm chỉ học tập, có ý chí nỗ lực vươn lên trong học tập

  + Kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ

  + Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của con cái đối với gia đình

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )