Em biết những thành tụư văn hóă nào của các dân tộc phương đông

Question

Em biết những thành tụư văn hóă nào của các dân tộc phương đông

Agatha 2 years 2021-08-24T20:18:55+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:19:56+00:00

  + Biết được sự chuyển động của Mặt Trời, Mặt Trăng.

  + Dùng lịch: 1 năm có 12 tháng, 1 tháng có từ 29 – 30 ngày.

  + Biết dùng chữ tượng hình.

  + Sáng tạo phép đếm 10, tính được số Pi = 3,16

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-08-24T20:20:44+00:00

  Những  thành tựu văn hóa của các quốc gia phương Đông cổ đại:

  + Chữ viết: Xuất hiện sớm ở Lưỡng Hà , Ai Cập (3500 năm TCN) Trung Quốc (2000 năm TCN).

  + Chữ số: Người Ấn Độ đã phát minh ra các chữ số trong đó có cả số 0.

  + Toán học: Nghĩ ra phép đếm đến 10 và rất giỏi về hình học, họ đã tính được số Pi bằng 3.1416

  + Những công trình kiến trúc : Kim tự tháp ở Ai Cập, Lưỡng Hà có thành Ba – bi – lon với cổng đền I – sơ – ta.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )