Đứng trước nguy cơ bị xâm lược các nước châu á đã đoàn kết nổi dậy đấu tranh bằng những hình thức gì ?

Question

Đứng trước nguy cơ bị xâm lược các nước châu á đã đoàn kết nổi dậy đấu tranh bằng những hình thức gì ?

Donna 2 years 2021-08-23T07:53:38+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:54:58+00:00

  Đông nam á hay châu á đấy

  *hình thức:các nước đông nam á đã đấu tranh vũ trang để giành lại độc lập

  0
  2021-08-23T07:55:06+00:00

  Theo mk nhó :

  -Đập phá máy móc và bãi công

  -Khởi nghĩa vũ trang

  -Biểu tình

  Cho mk ctlhn nhó ( nếu đúng)

  @Ngoclinh

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )