Dùng phát triển công nghiệp mạnh nhất ở nước ta là

Question

Dùng phát triển công nghiệp mạnh nhất ở nước ta là

Cosima 2 years 2021-08-23T07:35:52+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:37:02+00:00

  – Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển sản xuất công nghiệp lớn nhất ở nước ta với giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 55,6% cả nước (năm 2005)

  0
  2021-08-23T07:37:19+00:00

  @ Team I love you + xin ctlh nhé

  Vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất ở nước ta là

  +vùng kinh tế trọng điểm Đông Bắc Bộ có cùng một đặc điểm  : Sự tăng trưởng GDP của nước ta trong thời gian qua có đặc điểm : Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )