Dựa vào hình 41.1 và hình 41.2 cho biết tại sao dải đất duyên hải phía Tây An-đét lại có hoang mạc ?

Question

Dựa vào hình 41.1 và hình 41.2 cho biết tại sao dải đất duyên hải phía Tây An-đét lại có hoang mạc ?

Bernice 2 years 2021-08-24T20:08:52+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-24T20:10:29+00:00

    Sở dĩ, dải đất duyên hải phía Tây của dãy An –đét lại có hoang mạc là do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru. Đây là dòng biển chạy sát bờ phía tây, hơi nước từ biển vào gặp lạnh bị ngưng đọng thành sương mù. Khi vào trong đất liền, không khí đã mất hơi nước, không gây mưa, tạo điều kiện cho hoang mạc hình thành.

    chúc em học tốt

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )