Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu kinh tế phân theo khu vực kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2007 (đơn vị %) Tổng số Nông-lâm-

Question

Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu kinh tế phân theo khu vực kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2007 (đơn vị %)
Tổng số Nông-lâm-ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ
100 42,8 24,2 33,0

a) Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vào năm 2007?
b) Nêu nhận xét?

Aliyah 1 year 2021-08-31T23:13:44+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:15:05+00:00

  b,Nhận xét

  Nông nghiệp chiếm nhiều phần trăm trong cơ cấu

  =>Phụ thuộc vào nông nghiệp.Đây là một vựa lúa lớn nhất của cả nước.

  Công nghiệp chiếm ít nhất.

  Dịch vụ cũng khá cân bằng , chiếm 1/3 .Chủ yếu là dịch vụ du lịch.

  Câu a không vẽ được hình.Vì dùng máy tính.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )