dựa vào bảng 22.1 SGK trang 79 – hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút nhận xét. vẽ bằng hình ảnh

Question

dựa vào bảng 22.1 SGK trang 79 – hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút nhận xét.
vẽ bằng hình ảnh

Felicity 2 years 2021-08-18T12:55:11+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T12:56:27+00:00

    Đay bn

    dua-vao-bang-22-1-sgk-trang-79-hay-ve-bieu-do-co-cau-tong-san-pham-trong-nuoc-cua-hai-nam-1990-v

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )