Dựa bản đồ Địa vào tập lí 6 trang 24 và 25, cho biết Lượng mưa trên Trái Đất phân bố thấp nhất ở vùng: A. xích đạo. B. hai cực. C. chí tuyến Bắc. D.

Question

Dựa bản đồ Địa vào tập lí 6 trang 24 và 25, cho biết Lượng mưa trên Trái Đất phân bố thấp nhất ở vùng:
A. xích đạo.
B. hai cực.
C. chí tuyến Bắc.
D. chí tuyến Nam.

Sophronia 1 year 2021-08-30T21:40:20+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:41:22+00:00

  Dựa bản đồ Địa vào tập lí 6 trang 24 và 25, cho biết Lượng mưa trên Trái Đất phân bố thấp nhất ở vùng:

  A. xích đạo.

  B. hai cực.

  C. chí tuyến Bắc.

  D. chí tuyến Nam.

  0
  2021-08-30T21:41:44+00:00

  – Lượng mưa phân bố ít nhất ở chí tuyến bắc

  => Đáp án là C

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )