Đơn vị hành chính cao nhất dưới thời Tần Mình cần gấp ạ

Question

Đơn vị hành chính cao nhất dưới thời Tần
Mình cần gấp ạ

Daria 1 year 2021-08-19T19:07:54+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:09:02+00:00

  Đáp án

  don-vi-hanh-chinh-cao-nhat-duoi-thoi-tan-minh-can-gap-a

  0
  2021-08-19T19:09:06+00:00

  Đơn vị hành chính cao nhất dưới thời Tần là: quận, huyện, đặt các chức Thái thú (ở quận) và Huyện lệnh (ở huyện).

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )