Đọc 2 ví dụ sau : a, Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng b, Mặt trời xuống biển như hòn lửa Sóng đã cài then đêm sập cửa Đoàn thuyền đánh cá lại

Question

Đọc 2 ví dụ sau :
a, Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng
b, Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hỏi : Hãy xác định thời điểm ra khơi ở mỗi ví dụ
Tại sao cùng ra khơi nhưng thời điểm lại khác nhau ?

Fiona 1 year 2021-08-19T18:22:45+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:24:31+00:00

  a, Bình minh

  b, Hoàng hôn

  Vì a là người ra khơi đi từ bình minh đến hoàng hôn . Còn b thì ra kgowi vào hoàng hôn đến bình minh

  0
  2021-08-19T18:24:31+00:00

  Thời điểm ra khơi của ví dụ a là khi bình minh, mặt trời mọc 
  Còn ví dụ b là khi hoàng hôn, mặt trời lặn.

  Mặc dù cùng ra khơi nhưng thời điểm lại khác nhau, một bên là khi trời hửng sáng, một bên là khi trời dần chuyển tối. Điều đó cho thấy rằng người dân chài lưới Việt Nam ta luôn chăm chỉ, cần cù, không quản ngại sáng tối vẫn làm việc.

  (Không chắc lắm, mình chủ viết theo những gì mình nghĩ) Chúc bạn học tốt! ????????

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )