Đinh Bộ Lĩnh đã làm j để chấm dứt tình trạng cát cứ đưa đất nước trở lại bình yên thống nhất tl ngắn thôi nha

Question

Đinh Bộ Lĩnh đã làm j để chấm dứt tình trạng cát cứ đưa đất nước trở lại bình yên thống nhất tl ngắn thôi nha

Winifred 2 years 2021-08-31T06:38:36+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:40:24+00:00

  Đinh Bộ Lĩnh đã :

  –  Tổ chức lực lượng, rèn đúc vũ khí, xây dựng căn cứ

  – Đem quân đi đánh dẹp các sứ quân.

  – Liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ cùng với sự ủng hộ của nhân dân đã tiến đánh các sứ quân khác.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )