điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội ở

Question

điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội ở

Jezebel 2 years 2021-08-30T09:13:16+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T09:14:43+00:00

  *Tích cực:

  +Đất rộng và thoải có thể quan trọng với ngành du lịch.

  +Tài nguyên như than hay dầu sẽ giúp khu vực phát triển mạnh hơn. 

  +Khí hậu cận xích đạo, thời tiết ít biến động, ít thiên tai

  *Tiêu cực:

  +Có thể xảy tai nạn và thiên tai bất ngờ.

  +Có thể gây ảnh hưởng đến người dân

  +Mùa khô gây hạn hán thiếu nước tầm vài tháng.

  0
  2021-08-30T09:14:46+00:00

  điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội là :

  *Tác động tích cực:

  – Địa hình đất liền tương đối bằng phẳng, bờ biển có nhiều cửa sông, bãi tắm, rừng ngập mặn, thềm lục địa rộng và thoải.

  – Có diện tích lớn đất ba dan (chiếm 40% diện tích của vùng) và đất xam, phân bố tập trung thành vùng lớn trên địa hình tương đối bằng phẳng

  – Khí hậu cận xích đạo, thời tiết ít biến động, ít thiên tai

  – Có các mỏ dầu, khí ở vùng thềm lục dịa, sét xây dựng và cao lanh ở Đồng Nai, Bình Dương.

  – Vùng biển có nhiều thủy sản, gần các ngư trường lớn của nước ta.

  – Tiềm năng phát triển du lịch biển đảo, du lịch sinh thái…

  *Tác động tiêu cực:

  – Mùa khô kéo dài 4 – 5 tháng, thường xảy ra thiếu nước cho sinh hoạt dân cư, cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, xâm nhập mặn ở vùng ven biển

  – Nạn triều cường gây nhiều trở ngại cho sản xuất, sinh hoạt dân cư ở các vùng thấp của Thành phố Hồ Chí Minh

  – Môi trường tự nhiên ở nhiều nơi bị suy thóai do tốc độ công nghiệp hóa nhanh, chưa xử lí tốt các nguồn chất thải.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )