điểm sôi của nước là 100’C và địa hình chứ cao lên 1000m thì giảm 3’C. Hỏi ở đỉnh núi everest thì điểm sôi của nước là bao nhiêu???

Question

điểm sôi của nước là 100’C và địa hình chứ cao lên 1000m thì giảm 3’C. Hỏi ở đỉnh núi everest thì điểm sôi của nước là bao nhiêu???

Bernice 1 year 2021-08-19T18:35:01+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:36:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Do đỉnh Everest cách mặt đất là $8848m$

  Mà địa hình cứ cao lên $1000m$ thì giảm $3^0C$

  ⇒Địa hình cao lên $8848m$ thì giảm $3^0C.8,848=26,544^0C$

  ⇒Ở đỉnh núi Everest thì điểm sôi của nước là:

        $100^0C-26,544^0C=73,456^0C$

    Vậy đỉnh núi Everest thì điểm sôi của nước là $73,456^0C$

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )