điểm khác nhau cơ bản của quá trình đô thị hóa ở trung và nam mĩ so với bắc mĩ

Question

điểm khác nhau cơ bản của quá trình đô thị hóa ở trung và nam mĩ so với bắc mĩ

Lani 2 years 2021-08-31T05:59:47+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:01:20+00:00

  – Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

  – Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị .

  0
  2021-08-31T06:01:38+00:00

  – Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

  – Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )