địa phương em có những lợi thế nào về nông nghiệp ? đề xuất những biện pháp để phát huy các lợi thế đó.

Question

địa phương em có những lợi thế nào về nông nghiệp ? đề xuất những biện pháp để phát huy các lợi thế đó.

Xavia 2 years 2021-08-23T08:03:03+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:04:36+00:00

  Những lợi thế về nông nghiệp của nước ta:

  Lợi thế về tự nhiên:

  Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa

  Có nhiều loại địa hình khác nhau: đồng bằng, miền núi, trung du, cao nguyên…và có các mùa khác nhau.

  Lợi thế khác:

  Nhân dân ta cần cù, chịu khó, thông minh và có nhiều kinh nghiệm sản xuất.

  Nhà nước ta quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp

  Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, được ứng dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp.

  Địa phương em có những lợi thế về nông nghiệp là:

  Có nhiều diện tích vùng đồi và đồng bằng.

  khí hậu có 4 mùa rõ rệt

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )