Địa hình nước ta trong giai đoạn tân kiến tạo cho đến này hình thành và biến đổi do các nhân tố nào ?

Question

Địa hình nước ta trong giai đoạn tân kiến tạo cho đến này hình thành và biến đổi do các nhân tố nào ?

Letitia 2 years 2021-08-31T05:46:15+00:00 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T05:47:57+00:00

    Do chịu tác động của vận động tạo núi Anpơ-himalaya, trên lãnh thổ nước ta đã xảy ra các hoạt động như: uốn nếp, đứt gãy, phun trào macma, nâng cao và hạ thấp địa hình, bồi lấp các bồn trung lục địa.

    Chịu sự tác động mạnh mẽ của kì vận động núi Anpơ-Himalaya và những biến đổi khí hậu có quy mô toàn cầu

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )