Địa hình -Lục địa Úc: …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. -Các đảo: ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Khí

Question

Địa hình
-Lục địa Úc: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
-Các đảo: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Khí hậu Dựa Hình 48.2 phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để hoàn thành bảng dưới đây:
Yếu tố Trạm Gu-am Trạm Nu-mê-a
Nhiệt độ Cao nhất:(tháng mấy, bao nhiêu0C
Thấp nhất:(tháng mấy, bao nhiêu0C
Biên độ nhiệt: (tính chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và thấp nhất)
Lượng mưa Mùa mưa (số tháng mưa nhiều)
Mùa khô (số tháng mưa ít)
Kết luận chung về khí hậu: ……………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Sinh vật ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Tài nguyên ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Khó khăn và thách thức …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

Heulwen 2 years 2021-08-30T09:52:11+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T09:53:12+00:00

  1.Lục địa Ô-xtrây-li-a, quần đảo Niu Di-len và Pa-pua Niu Ghi-nê có nhiều bậc địa hình với sự phân hóa khá phức tạp.
  Các đảo nhỏ còn lại chủ yếu là đảo núi lửa và đảo san hô với diện tích rất nhỏ, độ cao thấp.

  2.

  Trạm Gu-am:

  + Nhiệt độ tháng cao nhất: ≈ 28oC

  + Nhiệt độ tháng thấp nhất: ≈ 25oC

  → Biên độ dao động nhiệt: ≈ 3oC

  + Lượng mưa cao nhất: ≈ 380 mm

  + Lượng mưa thấp nhất: ≈ 60 mm

  → Lượng mưa lớn phân bố tương đối đồng đều trong năm.

  * Trạm Nu-mê-a:

  + Nhiệt độ tháng cao nhất: ≈ 27oC

  + Nhiệt độ tháng thấp nhất: ≈ 20oC

  → Biên độ dao động nhiệt: ≈ 7oC
  .
  + Lượng mưa cao nhất: ≈ 180 mm

  + Lượng mưa thấp nhất: ≈ 50 mm

  → Lượng mưa tương đối lớn phân bố tương đối đồng đều trong năm.

  Nhận xét: khí hậu nóng quanh năm, lượng mưa lớn phân bố tương đối đồng đều quanh năm (Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm)

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )