Di dân từ nông thôn ra thành thị gây ra hậu quả gì

Question

Di dân từ nông thôn ra thành thị gây ra hậu quả gì

Ermintrude 1 year 2021-08-30T03:11:39+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T03:12:52+00:00

  Hậu quả : 

  – Không có nhà ở 

  – Thiếu việc làm 

  – Không đủ nguồn lương thực 

  Mình chỉ biết đến thế thôi bạn ạ !

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )