Để tăng hiệu quả của việc sản xuất nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long trước mắt cần?

Question

Để tăng hiệu quả của việc sản xuất nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long trước mắt cần?

Letitia 1 year 2021-08-27T11:19:09+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T11:20:39+00:00

  Để tăng hiệu quả của việc sản xuất nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long trước mắt cần :

  + Giống

  + Nước

  + Dụng cụ cày bừa cho đất tốt

  + Máy thu hoạch nông sản

  ……….

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )