Đâu không phải là đồng bằng châu thổ, hạ lưu sông của nước ta A. Đồng bằng sông Hồng B. Đồng bằng duyên hải miền Trung C. Đồng bằng sông Cửu Long D. Đ

Question

Đâu không phải là đồng bằng châu thổ, hạ lưu sông của nước ta
A. Đồng bằng sông Hồng
B. Đồng bằng duyên hải miền Trung
C. Đồng bằng sông Cửu Long
D. Đồng bằng sông Mê Kông

Olwen 2 years 2021-08-18T13:41:33+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T13:43:12+00:00

  ĐÁP ÁN:D. Đồng bằng sông Mê Kông.Vì trong các đồng bằng  hai đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long là đồng bằng châu thổ,Đồng bằng duyên hải miền Trung là đồng bằng duyên hải còn Đồng bằng sông Mê Kông thì không phải là đồng bằng châu thổ, hạ lưu sông của nước ta

  0
  2021-08-18T13:43:26+00:00

  D. Đồng bằng sông Mê Kông.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )