dạng địa hình đồi núi ở nước ta chủ yếu là

Question

dạng địa hình đồi núi ở nước ta chủ yếu là

Vera 2 years 2021-08-23T03:30:03+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:31:29+00:00

  – Dạng địa hình đồi núi nước ta chủ yếu là dạng đồi núi thấp.

  0
  2021-08-23T03:31:46+00:00

  +Đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ, đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích.

  +Tính trên phạm vi cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1000m) chiếm tới 85% diện tích. Địa hình núi cao (trên 2000m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )